Privacybeleid

Dataprivacy is van groot belang voor Weijzer Web & IT Services. Wij willen graag open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Weijzer Web & IT Services heeft daarom een ​​beleid opgesteld, waarin wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Algemeen

Wie is de beheerder van jouw persoonlijke gegevens?
Het Nederlandse bedrijf “Weijzer Web & IT Services”. De beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens onder de toepasselijke gegevens bescherming wet.

Middenweg 14
1906 AR Limmen
Nederland

KvK-nummer: 77066944
BTW-nummer: NL003141137B05

Waar slaan we uw gegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar kunnen ook worden overgedragen naar en verwerkt in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Voor overdrachten buiten de EER gebruikt Weijzer Web & IT Services standaard contractbepalingen en een Privacy Shield als garantie voor landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie. Wanneer u zich aanmeldt voor Weijzer Web & IT Services activiteiten of diensten (zoals een leerarrangement met toegang tot een elektronische leeromgeving, een training of soortgelijke bijeenkomst) waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zal Weijzer Web & IT Services deze gegevens alleen gebruiken voor het betreffende doel (o.a. onze bedrijfsvoering, de communicatie over de activiteit, de uitvoering van de activiteit, facturatie en financiële rapportage, wettelijke bewaarplicht etc.).

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen de organisatie Weijzer Web & IT Services. Weijzer Web & IT Services treedt op als verwerker van de persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens namens het internationale bedrijf. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of uitwisselen met derden buiten Weijzer Web & IT Services voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd naar derden worden alleen gebruikt om u onze diensten te leveren.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die wij van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de doorgifte van persoonsgegevens wettelijk verplicht is of vereist is om een ​​overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn jouw rechten?
Recht op toegang:
U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die wij over je bewaren. je kunt contact opnemen met Weijzer Web & IT Services die je deze persoonsgegevens per e-mail kan verstrekken.

Recht op overdraagbaarheid:
Wanneer Weijzer Web & IT Services uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een ​​kopie van uw gegevens in een gestructureerd, veel gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of een andere partij. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Recht op correctie:
U heeft het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen wanneer deze onjuist zijn, inclusief het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op verwijdering:
U heeft het recht om op elk moment de door Weijzer Web & IT Services verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:
- u heeft een doorlopend bedrijf met klantenservice
- u heeft een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
- u heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij Weijzer Web & IT Services, ongeacht de betaalmethode
- u wordt ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van onze diensten in de afgelopen vier jaar of u heeft misbruik gemaakt van onze diensten in de afgelopen vier jaar
- uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde partij of in het afgelopen jaar aan overleden klanten
- uw kredietaanvraag is in de afgelopen drie maanden afgewezen
- indien u een aankoop hebt gedaan bewaren wij uw persoonsgegevens in verband met jouw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.  Weijzer Web & IT Services zal niet doorgaan met het verwerken van persoonsgegevens tenzij er een rechtsgrond kan worden aangetoond voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, inclusief profielanalyse voor direct marketing doeleinden. Als u geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kunt u met de instructies in elke marketingmail de voorkeuren van jouw Weijzer Web & IT Services account aanpassen.

Recht op beperking:
U heeft het recht om Weijzer Web & IT Services te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende omstandigheden: als u bezwaar maakt tegen een verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang van Weijzer Web & IT Services beperkt elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het legitieme belang. Als je beweert dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet Weijzer Web & IT Services elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.indien de verwerking onrechtmatig is, kunt u zich verzetten tegen het verwijderen van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens indien Weijzer Web & IT Services de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u noodzakelijk zijn om defensieve rechtsvorderingen in te dienen.

Hoe kun je uw rechten uitoefenen?
Wij nemen gegevensbescherming zeer serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die uw vragen over jouw bovenstaande rechten beantwoordt. U kunt onze medewerkers altijd bereiken via info@weijzer.com. Indien u van mening bent dat Weijzer Web & IT Services uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring
Het is mogelijk dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Wij maken alle materiële wijzigingen in de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van jouw persoonsgegevens, de identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke (beheerder) of jouw rechten.

Online aankoop

Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
- Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw aankoop bij Weijzer Web & IT Services te beheren door uw bestellingen en online diensten te verwerken en om u te informeren over de bezorgstatus of eventuele problemen met de bezorging van uw artikelen.
- We gebruiken uw persoons- of klantgegevens ook om uw betalingen te beheren.
- We gebruiken uw gegevens ook voor het afhandelen van klachten en garantiekwesties voor producten.
- Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om u te identificeren en om uw wettelijke leeftijd voor shoppen te valideren en om uw adres te bevestigen bij externe partners

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?
-
contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
- betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
- kredietinformatie
- bestelinformatie

Weijzer Web & IT Services legt geen bijzondere persoonsgegevens vast met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakbond Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze bediening worden opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor statistische analyses. We gaan niet (of helemaal niet) na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en we herleiden deze gegevens niet tot uw persoon.

Wanneer je een Weijzer Web & IT Services-account hebt, verwerken we ook uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt met betrekking tot het account, zoals:
- uw account-ID
- uw aankoopgeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
-
Uw persoonsgegevens die aan derden worden doorgegeven, worden alleen gebruikt om je de bovengenoemde diensten te verlenen.
- Uw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar bedrijven om jouw adres te valideren, naar communicatiebureaus om u een orderbevestiging te sturen, naar magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling, naar betalingsdienstaanbieders voor uw betaling, naar kredietinformatiebureaus voor identiteitscontroles en kredietcontroles en aan incassobureaus. Houd er rekening mee dat veel van deze ontvangende bedrijven een zelfstandig recht of een onafhankelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw bestelling of dienst bij Weijzer Web & IT Services te verwerken en te bezorgen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang je een actieve klant bent.

Directe marketing
Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
We gebruiken uw persoonlijke gegevens om u marketingaanbiedingen, informatie-enquêtes en uitnodigingen te sturen via e-mails, sms-berichten, telefoontjes en de post. Om uw ervaring met Weijzer Web & IT Services te optimaliseren kunnen wij u voorzien van relevante informatie, bevelen wij producten aan, sturen wij herinneringen over producten die nog in uw winkelmandje zitten en sturen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen. Al deze diensten zijn gebaseerd op uw eerdere aankopen waarop u hebt geklikt en informatie die u ons hebt verstrekt.

Welke soorten persoonsgegevens verwerkt onze marketingafdeling?
contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer en postcodeseks (als u ervoor kiest om dit met ons te delen) op welke producten en aanbiedingen u hebt geklikt

Als u een Weijzer Web & IT Services account heeft, verwerken we ook uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt met betrekking tot het account, zoals:
- naam
- adres
- leeftijd
- aankoopgeschiedenis
- hoe u door de site navigeerde en op klikte

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Informatie die aan derden wordt doorgegeven, wordt alleen gebruikt om je de bovengenoemde diensten te leveren. Gegevens die worden doorgestuurd naar mediabureaus en technische leveranciers worden gebruikt voor de verspreiding van fysieke en digitale direct marketing. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of uitwisselen met derden buiten Weijzer Web & IT Services voor marketingdoeleinden.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u akkoord gaat met direct marketing. Met uitzondering van marketing per post, inclusief catalogi, die u worden toegestuurd op basis van ons legitieme belang.

Het recht om uw toestemming in te trekken
U heeft te allen tijde het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken en bezwaar te maken tegen direct marketing. Als u hiervoor kiest, kan Weijzer Web & IT Services u op basis van uw toestemming geen verdere direct marketing aanbiedingen of informatie sturen.

Als u geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kunt u de instructies in elke marketingmail volgens om uw voorkeuren aan te passen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens voor direct marketing totdat u uw toestemming intrekt. Met betrekking tot e-mailmarketing beschouwen wij u als een inactieve klant als u het afgelopen jaar geen e-mail hebt geopend. Na deze periode worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

Weijzer Web & IT Services account

Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
We gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw persoonlijke account aan te maken en te beheren om u een gepersonaliseerde en relevante ervaring met Weijzer Web & IT Services te bieden. Wij verstrekken u uw bestelgeschiedenis en details over uw bestellingen en stellen u in staat uw accountinstellingen te beheren (inclusief uw marketingvoorkeuren). We bieden u ook eenvoudige manieren om nauwkeurige en actuele informatie bij te houden, zoals contactgegevens en betalingsgegevens. We stellen u ook in staat om artikelen in je winkelmandje op te bergen en geven u de mogelijkheid om de producten of diensten die u bij ons hebt gekocht te beoordelen. Weijzer Web & IT Services verwerkt uw navigatie- en browsegeschiedenis op onze digitale platforms, uw aankoopgeschiedenis en productbeoordelingen, maar ook de informatie die u ons via uw account hebt verstrekt, om u relevante productaanbevelingen te geven.

Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we?
We verwerken altijd uw e-mailadres en wachtwoord dat u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een Weijzer Web & IT Services-account. Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons te verstrekken:
- contactgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer
- geboortedatum
- land
- accountinstellingen
- gecodeerde betaalkaartgegevens

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens wanneer u een aankoop doet:
- bestelgeschiedenis
- bezorginformatie
- betalingsgeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Informatie die aan derden wordt doorgegeven, wordt alleen gebruikt om u de bovengenoemde diensten te leveren. We gebruiken analysetools voor productbeoordeling.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw account is gebaseerd op uw toestemming bij het aanmaken van uw Weijzer Web & IT Services account. De verwerking van uw persoonsgegevens om u relevante productinformatie te verstrekken is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Het recht om uw toestemming in te trekken
U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Als u hiervoor kiest, houdt uw account op te bestaan ​​en kan Weijzer Web & IT Services u niet voorzien van bovenstaande diensten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang u een actief Weijzer Web & IT Services account hebt. U heeft het recht om uw account op elk moment te beëindigen. Als u hiervoor kiest, houdt uw account op te bestaan ​​en wordt u als inactief beschouwd. Wij bewaren uw persoonsgegevens in het geval van wettelijke voorschriften of een openstaand geschil. Nadat uw account is beëindigd, worden uw gegevens verwijderd.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van het legitieme belang van Weijzer Web & IT Services door contact met ons op te nemen via info@weijzer.com. Uw account wordt dan verwijderd en we kunnen u onze diensten niet meer leveren.

Klantenservice
Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, klachten en garantiekwesties voor producten en diensten af ​​te handelen en technische ondersteuningskwesties via e-mail, telefoon en sociale media af te handelen. We kunnen ook contact met u opnemen als er een probleem is met uw bestelling.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken alle gegevens die u ons verstrekt, inclusief de volgende categorieën:
- contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
- geboortedatum
- betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
- kredietinformatie
- bestelinformatie
- rekeningnummer
- alle correspondentie op dit gebied

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
De gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden alleen gebruikt om u de bovengenoemde diensten te leveren.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Weijzer Web & IT Services.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens in verband met telefoon- en e-maillogboeken en correspondentie 100 dagen en uw gegevens met betrekking tot casemanagement 12 maanden. Met betrekking tot klachten in de winkel worden uw persoonsgegevens twee jaar bewaard, behalve in de Verenigde Staten waar ze vijf jaar worden bewaard.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
Op basis van het gerechtvaardigd belang heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van Weijzer Web & IT Services. Weijzer Web & IT Services zal de persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij we een rechtsgrond kunnen aantonen voor het proces, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken wordt opgeroepen. Als u gebruik maakt van onze diensten, gaan we er vanuit dat u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies. Wanneer u onze websites bezoekt, worden de technische kenmerken van uw verzoeken opgeslagen in zogenaamde logbestanden op onze bediening. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor statistische analyses. Wij controleren niet (of helemaal niet) wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens niet tot uw persoon.

Hoe gebruikt Weijzer Web & IT Services cookies?
- We gebruiken permanente cookies om uw gewenste startpagina op te slaan en om uw gegevens op te slaan als u "onthoud mij" selecteert bij het inloggen
- We gebruiken cookies om uw favoriete producten op te slaan
- We gebruiken sessiecookies wanneer u het productfilter gebruikt en om te controleren of u bent ingelogd of een artikel in uw winkelmandje hebt
- We gebruiken zowel directe als indirecte cookies om statistische en gebruikersgegevens in geaggregeerde en individuele vorm te verzamelen in analytische tools om onze site te optimaliseren en om u te voorzien van relevant marketingmateriaal
- Sommige cookies van derden worden ingesteld door services die op onze pagina's verschijnen en waarover we geen controle hebben. Ze worden ingesteld door aanbieders van sociale media zoals Twitter en Facebook en hebben betrekking op de mogelijkheid van gebruikers om inhoud op deze site te delen. zoals aangegeven door hun respectievelijke symbool.

We gebruiken ook cookies van derden die cross-site tracking uitvoeren, zodat we u kunnen voorzien van marketingmateriaal op andere sites/kanalen.

Google Analytics

Weijzer Web & IT Services zou Google Analytics kunnen gebruiken, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om Weijzer Web & IT Services te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op bediening in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?
We associëren uw cookie-ID alleen met uw persoonlijke informatie die is verstrekt en verzameld met betrekking tot uw account als u bent ingelogd op uw Weijzer Web & IT Services account.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
We koppelen uw cookies alleen aan uw persoonlijke gegevens wanneer u bent ingelogd op uw Weijzer Web & IT Services account. Als u bent ingelogd op uw account, is de wettelijke basis gebaseerd op ons legitieme belang.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Weijzer Web & IT Services slaat de cookie niet op bij uw persoonlijke gegevens. U kunt cookies eenvoudig uw browser van jouw computer of mobiele apparaat verwijderen. Voor instructies over het omgaan met en verwijderen van cookies, zie "help" in uw browser. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of een bericht te ontvangen wanneer er een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, heeft u geen toegang meer tot bepaalde inhoud op de site.

Verzoeken rechtstreeks aan Weijzer Web & IT Services
Waar in dit privacybeleid wordt verwezen naar een schriftelijk verzoek aan Weijzer Web & IT Services kunt u deze in eerste instantie doorgeven via het contactformulier of per e-mail. Door de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam) kunnen wij echter niet garanderen dat een dergelijk verzoek ons ​​bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online aanvragen vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle informatie bevatten die nodig is om ze af te handelen. Wij achten ons dan ook pas gebonden aan een passend antwoord op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een deugdelijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek met alle benodigde informatie, per post bezorgd op het adres van Weijzer Web & IT Services.

DISCLAIMER
De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door Weijzer Web & IT Services en hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid , geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat je stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of enige schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Via deze website kun je linken naar andere websites die niet onder controle staan ​​van Weijzer Web & IT Services. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die daarin worden geuit.

Alles wordt in het werk gesteld om de website soepel te laten werken. Weijzer Web & IT Services neemt echter geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle.